ଘରୋଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ

ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଘରୋଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା
୧. ମାଲିକ ସରକାର ୧. ମାଲିକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏକ କମିଟି
୨. ଶିକ୍ଷକ କମିଟି ତିଆରି କରନ୍ତି ୨. କମିଟି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି
୩. କମିଟି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ୩. କମିଟି ସ୍ୱାଧୀନ
୪. ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଦରମା ସର୍ବସ୍ବ ୪. କମିଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ସେବା ସର୍ବସ୍ବ
୫. ଶିକ୍ଷକ କାହାରି ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଦାୟୀ ନୁହଁନ୍ତି ୫. ଶିକ୍ଷକ, ମାଲିକ, କମିଟି ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଦାୟୀ
୬. ଶିକ୍ଷକ ତା ' ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଏ ନାହିଁ ୬. ଶିକ୍ଷକଟିଏ ତା' ପିଲାକୁ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ
୭. ସମୟାନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ବଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ୭. ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
୮. ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଜ୍ଞ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ୱଚ୍ଛଳ ୮. ଅଭିଭାବକମାନେ ବିଜ୍ଞ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ